Zgodnie z art. 18 kp.

Zgodnie z art. 18 kp. postanowienia umów o pracę powinny być zgodne z przepisami prawa pracy. Zapisy w umowach, które są mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy, są nieważne. W kwestiach, o których milczy prawo pracy, strony mogą dowolnie kształtować warunki umowy, ale respektowane muszą być przepisy dotyczące czasu pracy i długości urlopu.

Aż w dwóch paragrafach art. 22 kp. zwraca się uwagę na konieczność stosowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Sformułowany został zakaz stosowania umów cywilnoprawnych (umowa-zlecenie, umowa o dzieło) w przypadkach gdy wykonywana praca ma charakter typowy dla stosunku pracowniczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>