ZBIEG PRZESTĘPSTW – KONTYNUACJA

Wymierzając karę łączną ograniczenia wolności sąd na nowo określa wymiar czasu pracy na cele społeczne, albo wysokość potrąceń z wynagrodzenia.

Jeżeli najsurowszą karą orzeczoną za jedno z przestępstw jest kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, sąd tę właśnie najsurowszą karę wymierza jako karę łączną. Gdy sprawcę skazano na dwie lub więcej kar 25 lat pozbawienia wolności, sąd jako karę łączną może wymierzyć karę dożywotniego pozbawienia wolności.

W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary z zawieszeniem ich wykonania i bez zawieszenia, sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej, jeżeli zachodzą ustawowe przesłanki, a więc przede wszystkim gdy

– zdaniem sądu – samo wymierzenie kary, bez jej wykonania, wystarczy do osiągnięcia celów kary. Zawieszając wykonanie kary łącznej sąd może orzec grzywnę, choćby jej nie orzeczono za żadne z przestępstw.

Łączeniu podlegają w zasadzie tylko kary tego samego rodzaju. W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kilka kar pozbawienia wolności 1 kilka kar grzywny, sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności obok kary łącznej grzywny. Tylko w razie skazania na kary pozbawienia wolności

i kary ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności. W tym celu zamienia miesiąc ograniczenia wolności na 15 dni pozbawienia wolności. W granicach przewidzianych dla kary łącznej sąd decyduje swobodnie o wysokości kary. W praktyce jest ona z reguły znacznie niższa od sumy kar za poszczególne przestępstwa, a jej wymierzenie jest zawsze korzystne dla sprawcy.

Środki karne stosuje się wobec skazanego, chociażby je orzeczono tylko za jedno z przestępstw. Przedstawione zasady stosuje się także do łączenia niektórych środków karnych. Dotyczy to w szczególności pozbawienia praw publicznych i zakazów (np. prowadzenia pojazdów).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>