Wymagania kwalifikacyjne wobec dyrektora szkoły

We wszystkich państwach kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły muszą wykazać się doświadczeniem w pracy pedagogicznej:

– Francja, Włochy, Portugalia, Hiszpania – przynajmniej pięcioletni staż pracy,

– Belgia, Szkocja – dziesięcioletni staż pracy,

– Niemcy – prócz doświadczenia zawodowego kandydat powinien już wcześniej osiągnąć wyższe stanowisko urzędnicze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>