Wybór nieodnoszący się do konkretnego urzędu dyrektora szkoły

– otwarta procedura kwalifikacyjne (konkurs) przeprowadzana we Francji (szkoły średnie) i we Włoszech przez ministerstwa,

– wybór na podstawie listy kwalifikacyjnej we Francji (szkoły podstawowe),

– wybór na podstawie przedstawionych umiejętności, kwalifikacji i dokumentów służbowych, a także raportu regionalnej rady oświatowej (Grecja),

– wybór dokonywany przez radę rządową z uwzględnieniem wniosku ministra edukacji (Luksemburg).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>