Wprowadzono również zmiany dotyczące organizacji kształcenia

Widoczne są również zmiany wskazujące, że prawo, w tym oświatowe, jest traktowane instrumentalnie. Zmiany w prawie oświatowym wprowadzane od końca 2001 r. wyraźnie wynikają bądź z realizacji głoszonych haseł wyborczych partii dzierżącej władzę, bądź z innego spojrzenia na przebieg reformy nowego kierownictwa resortu. Można to prześledzić w zapisach aktów prawnych na stronach internetowych ministerstwa. Wymienianie kolejnych, czasami wielokrotnie zmienianych rozporządzeń nie buduje opinii o stabilności prawa. Tylko ci, którzy na co dzień muszą posługiwać się aktualnym prawem, wiedzą, jaką udręką dla dyrektora szkoły jest korzystanie z kolejno nowelizowanego rozporządzenia, które nie doczekało się tekstu ujednoliconego.

Wprowadzono również zmiany dotyczące organizacji kształcenia ustawicznego (art. 68a), określono placówki tego kształcenia, ich akredytację (art. 68b), uszczegółowiono również zapisy dotyczące placówek doskonalenia nauczycieli i ich akredytację (art. 77a).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>