Wprowadzenie ustawą z 18 lutego 2000 r.

Wprowadzenie ustawą z 18 lutego 2000 r. zapisu o awansie zawodowym nauczycieli zawierało wymóg systematycznego podnoszenia kwalifikacji i rozszerzania kompetencji zawodowych. Jego istota sprowadza się do:

– uznania aktywności nauczyciela podnoszącego swoje kompetencje zawodowe za podstawę uzyskiwania kolejnych szczebli awansu, z czym związana ma być znacząca gratyfikacja finansowa,

– wprowadzenia dodatków motywacyjnych dla nauczycieli wyróżniających się w pracy, wykonujących dodatkowe zadania lub sprawujących określone funkcje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>