W Irlandii Północnej dyrektorzy szkół podlegają lokalnym władzom

– W Irlandii Północnej dyrektorzy szkół podlegają lokalnym władzom oświatowym albo szkolnym radom nadzorczym. W Belgii istnieją trzy oddzielne sieci edukacyjne zarządzane przez państwo, prowincję i gminę lub założyciela szkoły.

– W Holandii dyrektorzy szkół podlegają miastu/gminie albo instytucji, która jest założycielem szkoły. Kompetencje dotyczące zarządzania szkołami można wyodrębnić w trzech modelach:

– a) kierowanie centralne, przy widocznej tendencji do dekoncentracji. Niedawno Ministerstwo Edukacji przekazało w Grecji, Francji i Portugalii część swoich kompetencji administracjom regionalnym,

– b) w niektórych państwach (szczególnie w krajach północnych) odpowiedzialność za szkoły pozostaje w gestii gmin lub okręgów,

– c) część państw wysoki stopień samodzielności przyznało radzie nadzorczej lub innemu gremium niebędącemu władzą publiczną (w Holandii, Belgii dotyczy to subwencjonowanych szkół niepublicznych w Irlandii, Anglii, Walii i Irlandii Północnej zarówno szkół publicznych, jak i szkół subwen-cjonowanych przez państwo).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>