W art. 9 Karta określa

W art. 9 Karta określa, kto może zajmować stanowisko nauczyciela. Może je zajmować osoba, która:

– 1) posiada wyższe wykształcenia z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym łub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje

– 2) przestrzega podstawowych zasad moralnych

– 3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu (art. 9, ust. 1, pkt 1-3 Kn.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>