Urzqd Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz zakresie działania ministrów (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 5 października 1999 r. – DzU nr 82, poz. 929 z późn. zm.) nadała Radzie Ministrów uprawnienia tworzenia swojej struktury organizacyjnej. To Rada Ministrów w drodze rozporządzenia znosi, tworzy i przekształca ministerstwa. W skład każdego z ministerstw zgodnie z tą ustawą wchodzą:

– departamenty, realizujące merytoryczne zadania ministerstwa,

– biura, sprawujące obsługę ministerstwa,

– sekretariaty,

– wydziały.

W każdym ministerstwie

W każdym ministerstwie może być powołany gabinet polityczny ministra. Ustawa narzuca konieczność powołania w każdym ministerstwie komórek organizacyjnych do spraw: prawnych, informacji, budżetu i finansów, kadr, szkolenia

– 1 organizacji, integracji europejskiej i współpracy z zagranicą, informatyki, zamówień publicznych, administracyjno-gospodarczych, obronnych, kontroli, skarg i wniosków. Nadzór nad departamentami, biurami czy sekretariatami sprawuje w ministerstwie dyrektor generalny. Jego prawa i obowiązki określają przepisy ustawy o służbie cywilnej

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>