Uchwala może być przyjęta i ogłoszona

Uchwala może być przyjęta i ogłoszona tylko przez organy kolegialne, m.in. przez Sejm RP, Radę Ministrów, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Uchwały mogą ale nie muszą być źródłem prawa. Mogą być wydawane na podstawie ustaw albo bez upoważnienia ustawowego. Uchwały nie mogą naruszać obowiązujących ustaw. Publikowane są w Monitorze Polskim lub dziennikach urzędowych poszczególnych województw.

Zarządzenia wydają naczelne i centralne organy administracji rządowej, najczęściej ministrowie i kierownicy urzędów centralnych. Wydawane są na podstawie ustaw, rozporządzeń i uchwał w celu ich wykonania, ogłaszane w Monitorze Polskim lub dziennikach urzędowych poszczególnych ministerstw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>