Struktura administracji szkolnej

– W ośmiu państwach członkowskich UE dyrektorzy podlegają bezpośrednio ministerstwu edukacji: Niemcy – Ministerstwom Kultury w landach, Hiszpania – władzom oświatowym na szczeblu autonomicznych prowincji, Francja, Włochy, Luksemburg – Ministerstwu Edukacji.

W ramach „zdekoncentrowanej” administracji ministerstwo przekazało część uprawnień niższemu szczeblowi, i tak: Grecja – prefekturom, Portugalia – władzom regionalnym nadzorującym szkoły,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>