Ryzyko nowatorstwa

Wszelki postęp, zwłaszcza w dziedzinie techniki, związany jest z podejmowaniem przez ludzi określonego ryzyka. Doświadczenia, próby, eksperymenty prowadzą niekiedy do wystąpienia skutków zabronionych przez prawo karne. Ma tu miejsce swoista sprzeczność. Z jednej strony interes społeczny wymaga ciągłego rozwoju, z drugiej zaś ten sam interes wymaga poszanowania życia i zdrowia człowieka oraz innych interesów jednostki i zbiorowych.

Nowy model samolotu lub statku kosmicznego, po wielokrotnym badaniu w warunkach laboratoryjnych i różnorakich symulacjach, musi się kiedyś po raz pierwszy oderwać od ziemi. Nowy lek kiedyś po raz pierwszy podaje się człowiekowi. W tych i podobnych decyzjach tkwi pewien element ryzyka.

Nie popełnia przestępstwa, kto podejmuje decyzję o przeprowadzeniu eks-perymentu poznawczego, medycznego, technicznego lub ekonomicznego, jeśli oczekuje się po nim istotnych korzyści, a to oczekiwanie, a także sposób przeprowadzenia eksperymentu, są uzasadnione aktualnym stanem wiedzy. Eksperyment wymaga udzielenia uczestnikowi wyczerpujących informacji i jego zgody na udział, którą może wycofać na każdym etapie eksperymentu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>