Rola prawa cywilnego

Prawo cywilne odgrywa bardzo poważną rolę w życiu społecznym. Decyduje 0 tym przede wszystkim jego niezwykle szeroki zasięg podmiotowy i powszechność norm prawa cywilnego, w przeciwieństwie do innych dziedzin prawa. Na przykład kontakty ludzi i innych podmiotów z prawem karnym czy procesowym są jedynie okazjonalne i nie dotyczą wszystkich. Tylko część ludności jest czynna zawodowo i jedynie do niej odnoszą się przepisy prawa pracy. To samo można powiedzieć o prawie administracyjnym i finansowym oraz innych gałęziach prawa.

Z instytucjami prawa cywilnego spotyka się każdy od zarania swego życia 1 nie może się bez nich obejść. Każda osoba fizyczna jest właścicielem rzeczy, choćby przedmiotów osobistego użytku. Faktycznie nimi włada, może nimi rozporządzać, korzysta z prawnej ochrony swej własności. Każdy człowiek wielokrotnie dokonuje czynności wywierających skutki w sferze prawa cywilnego. Kupienie gazety, przejazd autobusem, otwarcie rachunku w banku – to przykłady takich właśnie czynności. Urodzenie i śmierć człowieka, sporządzenie testamentu, opóźnienie w zapłaceniu czynszu, wysłanie listu – wszystko to powoduje powstanie określonych praw i obowiązków przewidzianych w prawie cywilnym.

O randze prawa cywilnego decyduje także poddanie jego przepisom stosunków majątkowych pomiędzy jednostkami gospodarczymi, powstających w trakcie produkcji i obrotu gospodarczego. Przedmiotem stosunków w obrocie gospodarczym są dobra o olbrzymiej wartości, produkty przemysłu, inwestycje budowlane, usługi wielkich przedsiębiorstw na rzecz podobnych podmiotów gospodarczych itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>