Rada Administracyjna

Rada Administracyjna jest organem wykonawczym składającym się z 56 członków, z których połowę stanowią przedstawiciele rządów, a drugą połowę pracownicy i pracodawcy. Rada wybierana jest na trzyletnią kadencję przez Mię-dzynarodową Konferencję Pracy.

Międzynarodowe Biuro Pracy spełnia rolę stałego sekretariatu MOP. Na jego czele stoi Dyrektor Generalny powołany przez Radę Administracyjną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>