Przestępstwo kwalifikowane

Przestępstwem kwalifikowanym jest przestępstwo posiadające takie cechy dodatkowe, które powodują, że jest ono społecznie niebezpieczniejsze od zasadniczego. Kara za przestępstwo kwalifikowane jest też odpowiednio wyższa. Przykładem przestępstwa kwalifikowanego jest rozbój w stosunku do kradzieży.

Przestępstwo uprzywilejowane jest czymś odwrotnym niż kwalifikowane. Posiada takie dodatkowe cechy, które czynią je mniej niebezpiecznym niż przestępstwo zasadnicze. Stąd też i kara za przestępstwo uprzywilejowane jest niższa aniżeli za zasadnicze. W stosunku do zabójstwa jako przestępstwa zasadniczego, przestępstwami uprzywilejowanymi są tzw. zabójstwo w afekcie, zabicie dziecka przez matkę w okresie porodu i pod wpływem jego przebiegu, eutanazja.

– Ze względu na sposób ścigania, przestępstwa dzielą się na przestępstwa ścigane z urzędu i przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.

Przeważająca część przestępstw jest ścigana z urzędu przez oskarżyciela publicznego, najczęściej prokuratora. Należą do nich wszystkie poważniejsze przestępstwa.

Do przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (tzw. prywatno-skargowych) należą przestępstwa popełnione na szkodę jednostki, o niewielkiej szkodliwości społecznej (np. obraza, naruszenie nietykalności cielesnej). W charakterze oskarżyciela występuje tu pokrzywdzony.

– Ze względu na rodzaj dóbr chronionych przez prawo karne, rozróżnia się przestępstwa polityczne i przestępstwa pospolite.

Przestępstwa polityczne skierowane są przeciwko podstawom ustroju państwa, a sprawca działa z pobudek politycznych. Do przestępstw pospolitych zalicza się wszystkie pozostałe przestępstwa. W tej grupie wyróżnia się przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko wolności, przestępstwa przeciwko obyczajności, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwa przeciwko dokumentom i szereg innych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>