Przekonani do reformy zawsze będą mieć argumenty

Przekonani do reformy zawsze będą mieć argumenty, i to zasadne, że następcy zmienili jej kształt i realia, że np. obok liceów profilowanych, uznanych przez nich za podstawową fonnę zdobycia średniego wykształcenia, pozostawiono licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe. I właśnie te tradycyjne szkoły zgrupowały największą liczbę uczniów.

Gdyby tylko zmiana Ustawy o systemie oświaty dotyczyła tych najważniejszych elementów systemu, można by uznać je za uzasadnione, a nawet konieczne. Ale zmiany dotyczą często kształtu sformułowań jednego czy kilku artykułów. Brak poszanowania dla Ustawy odbija się na jakości prawa tworzonego na jej podstawie. Istotne zmiany ustawy omówimy w końcowej części tego podrozdziału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>