Procedury kwalifikacyjne

Wybór po publicznym ogłoszeniu konkursu na obsadzenie określonego urzędu dyrektora szkoły: – wybór na podstawie umiejętności i oceny (w Niemczech dokonywany przez Ministerstwa Kultury w landach i w zależności od landu przez gminy oraz gremia doradcze składające się z nauczycieli, rodziców i uczniów, w Austrii przez Ministerstwo Nauczania i Kultury lub biura rządów związkowych),

– wybór dokonywany przez miejscowe władze szkolne (Dania, Finlandia, Szwecja) lub regionalne władze oświatowe (Szkocja), przez kościelne przedstawicielstwa szkół (Irlandia) lub wybieralną komisję mianowaną przez gremia, w skład których wchodzą rodzice, przedstawiciele nauczycieli, personelu niepedagogicznego oraz lokalnych władz oświatowych (Anglia, Walia, Holandia, Irlandia Północna),

– wybór „demokratyczny” dokonywany przez consejo escolar del centro i conselho de escola (Hiszpania, Portugalia), w których reprezentowani są przede wszystkim nauczyciele.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>