Praworządność

Często, nie tylko w ustach prawników, pojawia się pojęcie świadomość prawna społeczeństwa. Oznacza ono nie tylko znajomość przepisów prawnych, bowiem świadomość prawna to ocena obowiązującego prawa przez społeczeństwo, jak również wysuwane przez nie postulaty jego zmiany . Świadomość prawna tworzy się pod wpływem wyobrażeń o tym, co sprawiedliwe, a co nie. Niektóre przepisy wprowadzane przez państwo dopiero po jakimś czasie zostają społecznie zaakceptowane, inne wzbudzają dezaprobatę, co wymusza ich zmianę.

Praworządność to taki stan faktyczny, w którym podstawowe dziedziny stosunków społecznych są uregulowane przepisami prawnymi i przepisy te są przez organy państwowe ściśle przestrzegane . O praworządności decydują:

– 1) rozległe regulacje prawne, które obejmują w miarę pełny zakres różnych dziedzin życia społecznego, w tym sferę stosunków majątkowych, wymianę dóbr materialnych oraz sferę stosunków między państwem a obywatelem

– 2) przestrzeganie prawa przez wszystkie organy państwowe. Naruszenie prawa przez te organy podważa zaufanie do państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>