Prawo należy postrzegać jako czynnik porządkujący organizację

Rozporządzenie to przedstawia zasady obowiązujące przy opracowywaniu i rozpatrywaniu projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał i innych aktów normatywnych. Kiedy poznamy strukturę ustawy, przychodzi czas na „rozpracowanie” ustaw. Są tu preferowane różne szkoły: tworzenie tabelek, wypisywanie kompetencji, gromadzenie wypisów tych części, które bezpośrednio odnoszą się do naszych działań.

– 2. Zapisy zawarte w ustawie należy przełożyć na język praktyki. Często jest to odpowiedź na pytanie, co kierowało prawodawcą, gdy umieszczał taki zapis. Jak zapis rozumieć i zinterpretować? Często wyjaśnia to akt wykonawczy do ustawy, a czasami wyjaśniać musi SN.

– 3. Należy zastanowić się:

– czy zapisy ustawy mogą być wprost interpretowane i realizowane, czy też istnieją ustawowe delegacje nakazujące RM czy ministrowi wydanie aktu wykonawczego,

– w jakim stopniu wprowadzone prawo dotyczy mnie i mojej placówki,

– jakie zagrożenia czy ułatwienia towarzyszą wprowadzeniu nowego przepisu prawnego,

– czy muszę „przestawić się”, odejść od czasami rutynowych poczynań i przyzwyczajeń.

– 4. Należy zapoznać się z datami: powstania aktu prawnego, jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP, wejścia w życie poszczególnych artykułów czy całego aktu, możliwościami tworzenia przepisów przejściowych.

Prawo należy postrzegać jako czynnik porządkujący organizację. Na tym polega praktyka funkcjonowania społeczności. Prawo ustala pewne normy, w których mieścić się musi nasze działanie. Sami również jako dyrektorzy i członkowie rad pedagogicznych tworzymy prawo (prawo wewnętrzne). Waga tego prawa jest różna, ale w sprawach wątpliwych, np. przed sądem pracy, stanowi ono tak samo ważny element prawa jak ustawa, na podstawie której powstało. Nie ma i na pewno nie będzie takiego systemu prawnego, który precyzyjnie wyjaśni wszystkie problemy występujące w codziennej praktyce szkolnej. Jednak tworząc prawo wewnętrzne, powinniśmy mieć na uwadze te wszystkie sytuacje, które może przynieść życie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>