Prawo do zajmowanego mieszkania przez nauczyciela

> prawo do zajmowanego mieszkania przez nauczyciela emeryta lub rencistę, – prawo do działki gruntu szkolnego dla nauczyciela zatrudnionego na wsi,

– prawo do jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela, który swoją pierwszą pracę zawodową podejmuje w szkole, – prawo do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych,

prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii letnich i zimowych w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii oraz w czasie ich trwania (w szkole feryjnej), – prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w szkole nieferyjnej,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>