Pierwotnie Karta nauczyciela liczyła 102 artykuły

Pierwotnie Karta nauczyciela liczyła 102 artykuły. W ciągu 22 lat od jej wejścia w życie 20 artykułów zostało uchylonych, a pojawiły się nowe oznaczone numerami i literami. Aktualnie Karta nauczyciela zawiera 101 artykułów w 15 rozdziałach.

Jak każde prawo pracy także Karta nauczyciela zmienia się i rozwija. Można krótko prześledzić, jak poszczególne nowelizacje wprowadzały nowe zapisy czy wykreślały uprawnienia. Zrezygnowano np. ze stopni specjalizacji zawodowej, wprowadzając awans zawodowy nauczyciela. Zrezygnowano z zapisów zapewniających nauczycielom wiejskim zakup opału i jego bezpłatną dostawę, zwrot kosztów dojazdu nauczyciela i jego rodziny do lekarza czy prawa do zasiłku osiedleniowego. Mimo uchwalenia przez sejm „obywatelskiego” kształtu art. 30 określającego sposób ustalania wynagrodzenia nauczycieli, jego wejście w życie co roku przesuwane było o kolejny rok, aż ostatecznie w grudniu 2003 r. ustawą sejmową zrezygnowano z tego zapisu. A wszystko to z powodu napięć w uchwalanym budżecie państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>