Ogólne wiadomości o prawie

Prawo jest pojęciem wieloznacznym, różnie definiowanym. Inaczej rozumie je fizyk, chemik czy biolog, a inaczej humanista. Dla nas ważna będzie definicja, jaką posługują się prawnicy. Przyjmujemy, że prawo to zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym'. Prawo jest nierozerwalnie związane z państwem, państwo bowiem ustala normy lub je sankcjonuje, a poprzez przymus zapewnia ich przestrzeganie. Przestrzeganie prawa zależy nie tylko od dobrej woli obywatela, można go bowiem fizycznie zmusić do przestrzegania przyjętych norm.

Życie pokazuje jednak, że ludzie na co dzień kierują się nie tylko prawem. Czynnikami pozaprawnymi są normy obyczajowe, towarzyskie, sportowe czy, szczególnie ważne, normy moralne. U podłoża moralności leży wyobrażenie ludzi o tym, co dobre, a co złe. Różne oceny tego samego czynu mogą być spowodowane stosunkami społecznymi, politycznymi, warunkami życia itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>