Ocena pracy dyrektorów szkół

Brak stałej procedury oceniania spotkać można tylko w Belgii i Luksemburgu. Dania wprowadziła dwuletni okres próbny dla dyrektorów szkół, kończący się oceną. Pozostałe państwa UE stosują różne procedury oceniania. W Grecji ocena następuje co 4 lata, we Włoszech ocenę przeprowadza się regularnie. Dokonywana przez proweditori agli stndi, nie ma jednak wielkiego wpływu na karierę zawodową. Może być tak, że ocenę uruchamia się w przypadku awansu lub przeniesienia (Niemcy) czy przed ponownym mianowaniem (Finlandia), czy też, co jest najczęściej stosowane – w ramach oceniania szkoły lub w ramach ocen wystawianym nauczycielom (Hiszpania, Irlandia, Holandia, Portugalia).

Zróżnicowany jest również obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych przez dyrektora. W niektórych państwach dyrektor nie prowadzi zajęć dydaktycznych, np. w Belgii (w szkołach liczących więcej niż 180 uczniów), we Włoszech, w Luksemburgu, Portugalii, we Francji. W pozostałych państwach obowiązek taki występuje i jest zróżnicowany w zależności od typu szkoły i liczby uczniów: w Grecji od 6 do 20 godzin, w Hiszpanii od 6 do 12 godzin tygodniowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>