Niektóre państwa przewidują dodatkowe szkolenie dla dyrektorów szkół:

– Francja – specjalny kurs szkoleniowy przed objęciem stanowiska, ew. dyplom z zarządzania szkołami,

– Portugalia – szkolenie dla zarządzających szkołą i oświatą,

– Finlandia – wymóg przedłożenia dyplomu z zarządzania szkołami,

– Hiszpania – wymóg formalnego potwierdzenia kwalifikacji pedagogicznych i odbycia dodatkowego szkolenia,

– Austria – seminaria w fazie przedkwalifikacyjnej,

– Szwecja – zajęcia szkoleniowe dyrektorów,

– Anglia, Walia, Szkocja – celowe programy szkoleniowe dla świeżo mianowanych dyrektorów,

– Belgia, Irlandia, Włochy – stopniowo wprowadza się szkolenia przygotowujące do objęcia stanowiska dyrektora.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>