Mianowanie dyrektora szkoły

Procedura mianowania odpowiada procedurze kwalifikacyjnej stosowanej w danym państwie – gremium kwalifikujące mianuje również dyrektora szkoły (Belgia, Holandia, Portugalia, Anglia, Walia i Irlandia). Dyrektor szkoły jest więc mianowany decyzją ministra lub przez miejscowe władze szkolne.

Jednak w niektórych państwach kompetencje w zakresie mianowania dyrektorów szkół mają inne gremia niż te dokonujące wyboru. W Grecji Rada Regionalna przedkłada wniosek prefektowi, któiy decyduje o mianowaniu dyrektora szkoły. W Hiszpanii wyboru dokonuje consejo escolar del centro, a następnie dyrektor jest oficjalnie mianowany przez administrację.

W zasadzie dyrektor jest mianowany na czas nieokreślony lub do końca swojej służby. Sprawowanie funkcji dyrektora jest ograniczone w Grecji, Hiszpanii, Portugalii (do 4 lat), przy czym w Hiszpanii i Portugalii możliwe jest przedłużenie tego terminu bez konieczności powtarzania procedury mianowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>