Kompatybilność systemów edukacyjnych

– 9 zapewniona zostanie kompatybilność systemów edukacyjnych, umożliwiająca członkom wspólnoty swobodny wybór miejsc kształcenia i zatrudnienia,

» uznawane będą kwalifikacje szkolne i zawodowe zdobyte w poszczególnych krajach Unii, zagwarantowana będzie możliwość uczenia się przez całe życie,- otworzy się Europę na współpracę z innymi regionami, czyniąc z niej miejsce najbardziej atrakcyjne dla studentów, nauczycieli akademickich i naukowców. Te ambitne, a równocześnie realne cele wpływać będą na kształt przyszłych reform, nie tylko oświatowych. Już teraz na poziomie europejskim prowadzone są działania zgodne z art. 149 i 150 Traktatu poprzez realizację programu Socrates i Leonardo da Vinci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>