Kolejność działania sprawcy

Rozbój (inaczej rabunek) jest również kwalifikowaną formą kradzieży. Polega na tym, że sprawca używając przemocy lub grożąc jej użyciem zabiera cudzą rzecz w celu przywłaszczenia. Za rozbój uważane jest także zabranie cudzej rzeczy po uprzednim doprowadzeniu posiadacza do stanu nieprzytomności lub bezbronności (np. podstępne upojenie alkoholem).

Kolejność działania sprawcy jest tu odmienna, niż przy kradzieży rozbójniczej: najpierw sprawca używa gwałtu, później zabiera mienie. Ze szczególnie groźną odmianą rozboju mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca posługuje się bronią lub innym niebezpiecznym narzędziem, dlatego kary są odpowiednio wyższe.

Za rozbój przepisy przewidują karę pozbawienia wolności od 2 do 12 lat, natomiast za rozbój kwalifikowany karę pozbawienia wolności od 3 do 15 lat (art. 280 k.k.).

Przywłaszczenie jest również przestępstwem zbliżonym do kradzieży. Różni się od niej tym, że sprawca cudzą rzecz ma już w swoim posiadaniu i zaczyna ją traktować jak swoją własność. Sprawca w posiadanie cudzej rzeczy wchodzi legalnie (np. najmuje). Do popełnienia przestępstwa dochodzi w momencie, gdy zaczyna okazywać, że rzecz traktuje jak swoją (np. chce ją sprzedać). Przywłaszczenia dopuszcza się np. człowiek, który użyczoną mu książkę włącza do swej biblioteki, bez zamiaru jej oddania.

Kwalifikowaną formą przywłaszczenia jest sprzeniewierzenie,zwane także defraudacją. Sprawca przywłaszcza sobie tu mienie powierzone jego opiece (np. kasjer pieniądze, nad którymi powinien czuwać, szatniarz płaszcz oddany na przechowanie). Za przywłaszczenie grozi kara pozba wienia wolności do 3 lat, a w przypadku sprzeniewierzenia do 5 lat (art. 284 k.k.).

Oszustwo polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozpo-rządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd lub wyzyskania istniejącego już błędu, albo niezdolności pojmowania swoich działań.

Oszust wprowadza w błąd czynnie (np. udzielając informacji, że obraz jest oryginałem,, co nie odpowiada prawdzie) lub biernie, przemilczając rzeczywisty stan rzeczy. Sprawca zawsze działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>