Karta nauczyciela jako prawo pracy

Te wysokie wymagania kwalifikacyjne zostały doprecyzowane w wydanym na podstawie tego artykułu rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU nr 155, poz. 1288). Jest to jeden z wielu przykładów niekonsekwencji zapisów prawa. Z jednej strony żąda się od nauczyciela wyższego wykształcenia i przygotowania pedagogicznego, z drugiej umożliwia zatrudnienie w zawodzie osób niemających wyższego wykształcenia czy nie- posiadających przygotowania pedagogicznego (art. 10, ust. 3 Kn.).

Karta nauczyciela jako prawo pracy eksponuje w rozdziale 4 najbardziej ważne dla tej dziedziny prawa rozwiązania dotyczące stosunku pracy nauczyciela, tj. nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy (art. 10-28 Kn.) Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub na podstawie mianowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>