Jako organ wykonawczy

Jako organ wykonawczy i przełożony nauczycieli, kontroluje pracę nauczycieli. Ponadto stosuje przepisy ministerstwa (Luksemburg), dba o realizacje uchwał Schulkonferenz (Niemcy), consiglio d’instituto (Włochy), Bezirkschul- rate (Austria).

» Jako współpracownik kompetentnych władz szkolnych i/lub rady nadzorczej szkoły dyrektor wspiera je przy planowaniu personalnym (zatrudnianie), wykonywaniu obowiązków administracyjnych, finasowych i pedagogicznych (Holandia, Anglia, Walia, Irlandia Północna).

Jako osoba odpowiedzialna za działalność lekcyjną, wychowawczą i zarządzanie dyrektor szkoły w Danii może być wspierany przez skolebestyrelse (rada szkoły).

– W Szwecji dyrektor odpowiada za jakość pracy szkoły. W Belgii obowiązki dyrektora szkoły zależą od pouvoir organisateur, w Finlandii obowiązki ustala gmina.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>