Jakie zadania stoją przed prawem?

– 1. Prawo powinno zapewnić i chronić prawa oraz wolności człowieka i obywatela

– 2. Dobre prawo pomaga w rozwoju jednostki, chroni przed niepożądaną ingerencją osób trzecich.

– 3. Prawo stanowi instrument, którym posługuje się władza. Poprzez prawo może ona oddziaływać na życie społeczne.

– 4. Prawo pomaga rozstrzygać konflikty, spory.

– 5. Prawo organizuje i porządkuje wiele dziedzin życia.

– 6. Prawo ogranicza, wprowadza zakazy, a nasza indywidualna wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność lub prawo innych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>