Istotnym elementem zapisanym w Ustawie jest

Ustawa, uznając wiodącą rolę dyrektora szkoły lub placówki w realizacji zadań przed nimi stojącymi, poświęca mu aż 6 artykułów (36, 36a, 37, 38, 38a, 39). Ponieważ zagadnieniom dotyczącym dyrektora, jego powołaniu, postępowaniu konkursowemu i zakresowi szczegółowych zadań poświęcone są kolejne rozdziały niniejszego opracowania, możemy tylko podkreślić, że te silnie rozbudowane, ustawowe kompetencje dyrektora szkoły pozwalająmu z jednej strony być sprawnym menedżerem, organizatorem życia wewnątrzszkolnego, z drugiej czuć się pierwszym nauczycielem i wychowawcą.

Istotnym elementem zapisanym w Ustawie jest fakt powołania szkoły lub placówki. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwę i siedzibę oraz obwód szkolny (w szkole, w której realizowany jest obowiązek szkolny).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>