Istotnym elementem Ustawy jest

Istotnym elementem Ustawy jest problem finansowania szkół i placówek. Za-gadnieniu temu poświęcony jest rozdział 7 Ustawy. Z zamieszczonych tam zapisów wynika, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego działająjako jednostki bądź zakłady budżetowe. W takim wypadku koszty działalności pokrywają z przychodów własnych oraz z dotacji przewidzianej na zadania oświatowe w budżecie JST. Dodatkowo przedszkola, szkoły i placówki publiczne będące jednostkami budżetowymi mogą tworzyć środki specjalne, a szkoły artystyczne czy placówki doskonalenia nauczycieli będące jednostkami budżetowymi mogą uzyskiwać środki finansowe z tytułu działalności usługowej, wydawniczej czy szkoleniowej, zasilając w ten sposób rachunek środków specjalnych.

Przedszkola, szkoły i placówki publiczne niefunkcjonujące jako jednostki orga-nizacyjne ministrów czy jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych przez osobę lub organ prowadzący szkołę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>