Instrukcja

Instrukcja (obwieszczenie, okólnik, pismo okólne itp.) jest aktem, którego charakter prawny nie został jednoznacznie określony. Jest to najczęściej akt normatywny wydany przez dany organ, zawierający przepisy, za pomocą których reguluje on postępowanie podległych sobie organów i instytucji.

Przepisy prawne są wydawane także przez wojewodów i organy samorządów terytorialnych. Są to tzw. przepisy prawa miejscowego, ogłaszane w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Wojewodowie w formie przepisów prawnych wydają zarządzenia, zarządzenia porządkowe i obwieszczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>