Elementy prawa dla ekonomistów

prawne są w pewien, najczęściej dość złożony i zawiły sposób zakodowane w przepisach prawnych wykładnia zespołu przepisów polega na odkodowaniu zawartych w tych przepisach norm. Na przykład jakiś przepis zawiera określenie adresata normy, inne przepisy zawierają określenie okoliczności, w których dana norma znajduje zastosowanie, w innych jeszcze określa się nakazywany sposób postępowania. Potocznie, zwłaszcza w języku praktyki prawniczej, terminów „norma prawna” i „przepis prawny” używa się zamiennie.

W większych aktach normatywnych przepisy są pogrupowane na księgi, części, działy, rozdziały itp. Pomaga to w odszukaniu potrzebnego przepisu. Bez takiej systematyki posługiwanie się aktem normatywnym o dużej objętości byłoby bardzo trudne. Dotyczy to przede wszystkim kodeksów. Każda jednostka podziału poświęcona jest określonemu zagadnieniu.

Niektóre akty normatywne zaopatrzone są także we wstęp, zawierający określone deklaracje ustawodawcy, zwłaszcza wyjaśnienie celu, w jakim akt został wydany. Jest to tzw. preambuła.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>