Do znanych kodeksów należy Kodeks Hammurabiego

Do znanych kodeksów należy Kodeks Hammurabiego powstały w Babilonie w XVIII w p.n.e. Jako jeden z najstarszych kodeksów świata, dążył do unifikacji i systematyzacji obowiązującego prawa, zawierał przepisy prawa karnego, prywatnego oraz procesowego, miał charakter kazuistyczny (jest to metoda formowania przepisów prawnych oparta na przewidywaniu wypadków szczegółowych zamiast ustalania zasad ogólnych), a system kar był oparty na zasadzie prawa ta- lionu oraz tzw. karach odzwierciedlających. Oprócz tego do najbardziej znanych należą Kodeks Justyniana -słynny kodeks cywilny (Corpus iuris Cyvilis) powstały w latach 528-534 w Bizancjum i Kodeks Napoleona z 1804 r.

Kodeks pracy, uznany za najważniejsze źródło prawa pracy, uchwalony został 26 czerwca 1974 r. Powstał on jako system rozwiązań prawnych mających swoje podstawy w okresie międzywojennym. Jego znaczenie jako najważniejszego źródła prawa pracy wynika z tego, że:

– reguluje podstawowe instytucje prawa pracy,

– określa prawa i obowiązki stron stosunku pracy, tj. pracodawców i pracowników,

– zawiera podstawowe zasady prawa pracy,

– wyznacza zakres i sposób tworzenia innych aktów normatywnych,

– rozstrzyga o sposobie korzystania z kodeksu cywilnego,

– jest stosowany w zakresie nieunormowanym przepisami szczegółowymi, a zawartymi w pragmatykach służbowych,

– ma charakter ramowy określający minimalny zakres oraz poziom uprawnień i świadczeń pracowniczych o charakterze powszechnym i gwarantowanym wszystkim zatrudnionym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>