Do obowiązkowych zadań gminy

Ustawa (art. 5) określa czynności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich obowiązkowych zadań związanych z edukacją rozdzielając kompetencje między gminę, powiat i województwo.

Do obowiązkowych zadań gminy należy powoływanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>