Do nagród i wyróżnień Karta nauczyciela zalicza:

Do nagród i wyróżnień Karta nauczyciela zalicza: nagrodę jubileuszową, dodatkowe roczne wynagrodzenie, nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nadawany nauczycielom „Medal Komisji Edukacji Narodowej”. Do uprawnień socjalnych Karta nauczyciela zalicza:

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacane jest nauczycielowi świadczenie urlopowe, – prawo nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców do lokalu mieszkalnego,

– dodatek mieszkaniowy przysługujący nauczycielowi pracującemu zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i dodatek tzw. wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia dla nauczyciela zatrudnionego na wsi i w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>