Austria

Austria – szczebel krajów związkowych lub okręgów. – W Danii, Finlandii i Szwecji kompetencje w zakresie zarządzania szkołami przeniesiono na gminy. W Szkocji dyrektor szkoły podlega regionalnym władzom oświatowym.

– W Irlandii dyrektorzy szkół podlegają organowi odpowiedzialnemu za organizację szkoły (w składzie jest założyciel). – W Anglii i Walii dyrektorzy szkół finansowanych przez lokalne władze oświatowe podlegają szkolnym radom nadzorczym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>