ADWOKATURA I OBSŁUGA PRAWNA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

Adwokatura składa się z ogółu adwokatów i aplikantów adwokackich na terenie kraju. Jej zadaniem jest udzielanie pomocy prawnej nieograniczonemu kręgowi osób i organizacji – przede wszystkim jednak ludności. Z pomocy adwokatury mogą korzystać zarówno poszczególni ludzie w swoich sprawach prywatnych, jak i przedsiębiorstwa, spółki i inne podmioty gospodarcze.

Zadaniem adwokata jest udzielanie fachowych porad prawnych oraz prowadzenie spraw klientów przed sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości, a także organami administracyjnymi itd. Adwokaci prowadzą działalność w formie indywidualnych kancelarii, bądź też łączą się w spółki itp.

Adwokaci z terenu województwa tworzą izbę adwokacką, na czele której stoi rada adwokacka z dziekanem jako przewodniczącym. Naczelnym organem samorządu adwokackiego jest Naczelna Rada Adwokacka.

Obok adwokatury wykształcił się inny zawód prawniczy – zawód radcy prawnego. Przez wiele lat był on związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorstwa państwowe i pozostałe tzw. jednostki gosodarki uspołecznionej, a później również spółki i inne podmioty gospodarcze – i tylko do tego zakresu ograniczała się działalność radców prawnych. Radca prawny był najczęściej zatrudniony na stałe w jednostce gospodarczej i zapewniał jej obsługę prawną. W wielu przypadkach tak jest i dzisiaj.

W ostatnich latach zmiany ustawowe umożliwiły – i spowodowały – znaczne poszerzenie zakresu działalności radców prawnych, wskutek czego zawód ten bardzo się upodobnił do zawodu adwokata. W szczególności radca prawny może obecnie udzielać porad i prowadzić sprawy również zwykłych klientów, tzn. osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Wyjątkiem są sprawy karne i sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>