Zmiana warunków pracy i płacy

Zmiana warunków pracy i płacy również wymaga formy pisemnej. Umowę terminową, tj. na czas określony (datą) czy na czas wykonania określonej pracy, rozwiązuje się z terminem zawartym w umowie i nie ma od tego odwołania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowę zawarto na czas dłuższy niż 6 miesięcy

– 1 umieszczono w niej klauzulę dopuszczającą rozwiązanie umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Również gdy zakład zmniejsza zatrudnienie lub jest likwidowany, okres wypowiedzenia każdej umowy terminowej wynosi 2 tygodnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>