W dyskusji nad Kartą nauczyciela

Jak wynika z powyższego, nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania ma bardziej stabilny stosunek pracy, jego zwolnienie jest trudniejsze i więcej kosztuje ze względu na konieczność wypłaty odpraw.

W dyskusji nad Kartą nauczyciela, prócz niewątpliwych emocji, przeważają dwa spojrzenia. Jedno jest bliskie nauczycielom, bardziej prozwiązkowe, oparte na tradycji uznającej pracę nauczyciela za szczególnie ważną społecznie. Wynika stąd potrzeba specyficznej regulacji stosunku pracy w formie pragmatyki służbowej, jakąjest Karta nauczyciela.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>