ŚRODKI PODDAJĄCE SPRAWCĘ PRÓBIE

Podstawowym celem kary jest resocjalizacja sprawcy czynu. Skoro w konkretnym przypadku wydaje się możliwe osiągnięcie tego celu bez wymierzania kary w ogóle, albo bez wykonania wymierzonej kary – w całości lub części, to ze społecznego punktu widzenia jest celowe podjęcie takiej próby. Stanowi ona jednocześnie szansę ofiarowaną sprawcy, której urzeczywistnienie zależy od jego dalszego postępowania, a przede wszystkim od tego, czy ponownie nie wejdzie w kolizję z prawem karnym.

Temu celowi służą następujące środki: a) warunkowe umorzenie postępowania karnego, b) warunkowe zawieszenie wykonania kary, c) warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>