Rozporządzenia wydawane są przez Radę Ministrów

Rozporządzenia wydawane są przez Radę Ministrów oraz naczelne i centralne organy administracji rządowej, tj. premiera, ministrów, kierowników organów centralnych, np. prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Prawo wydawania rozporządzeń ma również Prezydent RP. Rozporządzenia to przepisy wykonawcze, umożliwiające realizację ustawy. Są wydawane, jeżeli ustawa zawiera takie wskazanie. Ponadto przepisy prawne mogą wynikać z uchwał, zarządzeń i instrukcji, są ogłaszane w Dzienniku Ustaw.

Umowa międzynarodowa stanowi źródło prawa międzynarodowego publicznego. Wynikające z niej obowiązki obciążają państwa, które umowę zawarły.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>