Pranie brudnych pieniędzy

Przestępstwo zwane potocznie „praniem brudnych pieniędzy” w rze-czywistości odnosi się nie tylko do środków płatniczych, ale także do papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości. Polega ono na podejmowaniu zróżnicowanych działań zmierzających do legalizacji pieniędzy i innych wymienionych wartości pochodzących m.in. z wytwarzania lub handlu narkotykami, przemytu, fałszowania pieniędzy lub papierów wartościowych, handlu bronią, materiałami wybuchowymi lub rozszczepialnymi, wymuszania okupu. Do działań takich należą na przykład pomaganie do przenoszenia ich własności, przyjmowanie, przekazywanie lub wywóz za granicę, a także inne czynności utrudniające stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia, miejsca ukrycia itd. Za przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a za jego kwalifikowane odmiany, na przykład działanie w porozumieniu z innymi osobami – do 10 lat (art. 299 k.k.). Przestępstwa dopuszcza się także pracownik banku ułatwiający opisany proceder, na przykład wbrew przepisom przyjmujący pieniądze w gotówce, dokonujący ich transferu, zaniedbujący w tym zakresie nadzór nad podległymi pracownikami, nie zawiadamiający zarządu banku o określonych operacjach finansowych itp.

Przestępstwem popełnianym w związku z grożącą dłużnikowi upadłością lub niewypłacalnością jest działanie na szkodę wierzyciela, polegające na ukrywaniu składników swojego majątku, ich zbywaniu, niszczeniu, obciążaniu itp. Przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat, a jeżeli działanie dłużnika ma udaremnić wykonanie wydanego już orzeczenia sądu

– od 3 miesięcy do 5 lat (art. 300 k.k.). Kwalifikowaną odmianą przestępstwa jest wyrządzenie szkody w opisany sposób wielu wierzycielom (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>