NADZWYCZAJNE ZAOSTRZENIE KARY

Nadzwyczajne zaostrzenie kary stanowi przeciwieństwo nadzwyczajnego zła-godzenia. Polega ono na tym, że sąd wymierza sprawcy karę wyższą od tej, jaką zastosowałby w normalnych warunkach, w szczególności może wyjść ponad górną granicę kary przewidzianą przez ustawę dla danego przestępstwa.

Nadzwyczajne zaostrzenie kary stosuje się m.in. do recydywistów (art. 64 k.k.) i sprawców przestępstw ciągłych (art. 91 k.k.). W wymienionych przypadkach sąd może wymierzyć karę nie przekraczającą górnej granicy zagrożenia ustawowego zwiększonego o połowę. Na przykład sprawcy przestępstwa, za które grozi kara 5 lat pozbawienia wolności, sąd może wymierzyć karę nie przekraczającą 7 i 1/2 roku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>