Jak zorganizowany jest wymiar sprawiedliwości?

Sąd Najwyższy,

– sądy powszechne,

– sądy administracyjne,

– sądy wojskowe.

Obok wymienionych sądów pewną rolę odgrywają sądy polubowne, zwłaszcza w sprawach gospodarczych, czyli sporach między przedsiębiorcami. W procesie wymierzania sprawiedliwości występują również – w różnym charakterze – inni uczestnicy. Łączy ich to, że każdy z nich w określony sposób, stosownie do swoich zadań i kompetencji, współdziała z sądami. Współdziałanie polega bądź na udziale w samym postępowaniu sądowym lub innym i udzielaniu pomocy jednej ze stron (np. adwokat), bądź na przygotowaniu sprawy sądowi (np. prokurator), bądź na wykonywaniu innych zadań. Można do nich zaliczyć przede wszystkim: a) prokuraturę, b) adwokaturę, c) radców prawnych, d) notariat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>